Organizaciona struktura
Vizija i vrednosti
Poslovni segmenti
Godišnji izveštaji
Društvena odgovornost
BZR i zaštita životne sredine

Održana 35. vanredna Skupština ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. ...

Sazvana 35. vanredna Skupština ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. ...

Održana 34. vanredna Skupština ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. ...

Sazvana 34. vanredna Skupština ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. ...

Održana 33. vanredna Skupština ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. ...

Izveštaj o preuzimanju akcija ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. ...

Sazivanje 33. vanrednae Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. ...

Obrazložena mišljenja Odbora direktora i predstavnika zaposlenih o Ponudi za preuzimanje ...

Obaveštenje o Ponudi za preuzimanje akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. Beograd...

Održana 32. redovna sednica Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d...

Izmenjen poziv za 32. redovnu sednicu Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d...

Zahtev malih akcionara za dopunu dnevnog reda 32. redovne Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d...

Sazivanje 32. redovne Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d...

Rešenje komisije za hartije od vrednosti o oduzimanju prava glasa...

Odžana 31. vanredna sednica Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d...

Izmenjen Poziv 31. vanredne sednice Skupštine Energoproje...

Zahtev malih akcionara o dopuni dnevnog reda na 31. va...

Sazivanje 31. vanredne Skupštine...

Zahtev malih akcionara ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. za sazivanje vanredne skupštine...

Odžana 30. vanredna sednica Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d...

Odžana 29. vanredna sednica Skupštine ENERGOPROJEKT OPREMA a.d...

Izmenjen Poziv za 29. vanrednu sednicu Skupštine Energoprojekt Oprema ad...

Rešenje komisije za hartije od vrednosti o privremenom oduzimanju prava glasa...

Odluka Odbora direktora o usvajanju zahteva malih akcionara ...

Sazivanje 30. vanredne Skupštine...

Zahtev malih akcionara za sazivanje 30. vanredne Skupštine...

Sazivanje 29. vanredne Skupštine od strane Odbora direktora...

Oglašavanje 29. vanredne Skupštine od strane oglašivača Milojka Živanovića....

Obaveštenje o isplati dividende za 2016. godinu...

Dokumenta sa 28. godišnjie skuštine Energoprojekt Oprema AD...

Godišnji dokument o objavljenim informacijama Energoprojekt Oprema AD...

Obavestenje o sazivu 28. Godišnje skupštine...

Dokumenta sa 27. Godišnje skupštine...

Obavestenje o sazivu 27. Godišnje skupštine...

Isplaćena dividenda za 2014 godinu...

Održana 26. godišnja Skupština Energoprojekt Oprema ad...

Obaveštenje o sazivu 26. godišnje Skupštine Energoprojekt Oprema ad...

Odrzana 25. godišnja Skupština Energoprojekt Oprema ad...

Obaveštenje o sazivu 25. godišnje Skupštine Energoprojekt Oprema ad...

Održana 24. godišnja Skupština Energoprojekt Oprema ad...

Obaveštenje o sazivu 24. godišnje Skupštine Energoprojekt Oprema ad...

Rešenje APR-a o promeni podataka...

Izveštaj o bitnom dogadjaju ...

Uskladjen Osnivački akt i Statut društva sa ...

Obaveštenje o sazivu 23. godišnje Skupštine Energoprojekt Oprema a.d

VESTI ORGANA UPRAVLJANJA

POSLOVNE VESTI

ARHIVA - VESTI ORGANA UPRAVLJANJAI


Preuzmite brošure
 
Profil
kompanije
  Portfolio
projekata

ENERGOPROJEKT Oprema - preduzeće za inženjering i izvođenje investicionih radova je jedna od kompanija članica ENERGOPROJEKT HOLDING ad. Osnovan 11. jula 1951. sa sedištem u Beogradu, kao biro za projektovanje hidro i termo centrala, vodozahvata, postrojenja za tretman voda, industrijskih objekata i objekata infrastrukture, elektroenergetskih objekata i sistema distribucije i transporta električne energije, ENERGOPROJEKT je tokom decenija rada izrastao u jedno od vodećih preduzeća u oblasti projektovanja, izvođenja i nadzora u svetu i najveće te vrste u Srbiji.

1990. Kompanija je reorganizovana u ENERGOPROJEKT HOLDING ad. poslovni sistem koji danas čini 11 akcionarskih društava u Srbiji kao i više od 70 kancelarija i preduzeća u 37 zemalja sveta.

Tokom godina uspešnog rada, Energoprojekt Oprema ad, jedno od akcionarskih društava ENERGOPROJEKT HOLDING, je dosledno i permanentno primenjivala pouzdan i rentabilan pristup radu u svim fazama projekata, počev od ideje pa sve do primopredaje. Koristeći najnovija tehničko–tehnološka dostignuća, primenjujući savremene inženjerske tehnike i metode upravljanja projektima, vodeći računa o standardima kvaliteta, zaštite na radu i zaštite životne sredine,uspeli smo da uvek ostvarimo svoj cilj – završimo posao u skladu sa planiranim i postignemo najbolji mogući rezultat.

Tokom godina uspešnog rada, neprekidni razvoj i rast omogućili su akumulaciju znanja i iskustva naših stručnjaka, što je naša osnova za uspešno ostvarenje svih preuzetih obaveza i poslova kako u zemlji tako i u svetu.

UVEK I SVUDA - VAŠ POUZDAN PARTNER

 

Energoprojekt Oprema © 2009 Sva prava zadržana