ORGANIZACIONA STRUKTURA
Organizaciona struktura
Vizija i vrednosti
Poslovni segmenti
Godišnji izveštaj
Društvena odgovornost
BZR i zaštita životne sredine
ODBOR DIREKTORA - FIZIČKA LICA Organizaciona struktura
Predsednik OD, Slavka Ćosić
Preuzmite PDF
Siniša Tekić
Milan Mamula
Miodrag Zečević
Vladan Pirivatrić

* Podatke o zanimanju i prethodnom zaposlenju, podatke o članstvu u drugim odborima i funkcijama u drugim društvima za članove Odbora direktora Energoprojekt Oprema A.D. možete videti klikom na ime člna Odbora

IZVRŠNI ODBOR
Direktor - Vladan Pirivatrić
 
Direktor za projekte i operativu - Branko Marković, dipl.maš.inž.
 
Direktor za poslovni razvoj - Ljiljana Rosić, dipl.el.inž.
 
Direktor za ekonomske poslove - Svetlana Krstić, dipl.ekon.
 

RUKOVODIOCI SEKTORA 
Rukovodilac mašinsko - tehnološkog sektora - Olivera Mitrović, dipl.maš.inž.
 
Rukovodilac elektro sektora - Vladan Popović, dipl.el.inž.
 
Rukovodilac komercijalnog sektora - David Štrbac, dipl.ekon.
 
Rukovodilac sektora za sisteme podrške - Dr Branislav Sladić , dipl.maš.inž.
 
 

Energoprojekt Oprema © 2009 Sva prava zadržana